bể cá gia đình

Thông tin lưu ý đặt bể cá cảnh trong nhà

Thông tin lưu ý đặt bể cá cảnh trong nhà

Khi ngủ, nhịp sinh học giảm đến mức thấp nhất để mọi cơ quan trong cơ thể nghỉ ngơi. Nhưng do thiết bị tạo bọt của bể cả thường không ngừng vận hành, khiến nước trong bể cá luôn luân