cô dương

Phương pháp giải trừ thế cô dương

Phương pháp giải trừ thế cô dương

Tại cửa chính của ngôi nhà, bạn hãy treo gương Bát quái để giữ vượng khí lại. Nếu ngôi nhà không ở vào thế đối diện với nơi thờ phụng mà nằm lệch một bên, bạn chỉ cần dùng gương