cửa đi

Phong thủy cửa đi nhà phố

Phong thủy cửa đi nhà phố

Việc sử dụng mảng lớn kính thuỷ hay gương bát quái gắn lên đầu cửa, lên tường ngoài nhà như một số người cho rằng để “phản khí” là điều cần xem xét lại, vì gương có thể gây ra