đại lợi

Phong thủy theo hình dáng nhà

Phong thủy theo hình dáng nhà

Ở trong nhà khuyết góc một thời gian, người trong gia đình thường gặp những chuyện bất ổn. Những mảnh đất khuyết một, hai hay ba góc làm mất cân bằng về hai yếu tố âm dương trong phong thủy,