giúp công việc thăng tiến

Phong thủy giúp công việc suông sẻ

Phong thủy giúp công việc suông sẻ

Không nên sắp đặt quá nhiều gương trong phòng làm việc. Theo phong thủy, một chiếc gương có thể trừ được tà ma, điềm xấu… tuy nhiên nếu có một chiếc gương trước mặt và lúc nào cũng có hình