Hang may mắn

Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay

Hang thạch anh, thạch anh tím Uruguay

+ Ý nghĩa: thu hút năng lượng dương, tạo sinh khí, ngăn cản bức xạ của thiết bị điện tử, giúp tinh thần tập trung cao, công việc hiệu quả, giúp ngủ ngon… + Chất liệu và hoàn thiện: Hang