vòng tay gỗ hóa thạch

Vòng tay gỗ hoá thạch đẹp giá rẻ

Vòng tay gỗ hoá thạch đẹp giá rẻ

Vòng tay gỗ hoá ngọc trắng 12 ly phong thuỷ, hàng đẹp. Trang sức phong thuỷ: vòng tay Gỗ hoá Ngọc phong thuỷ giúp chữa bệnh thuộc đường hô hấp Chất liệu: Gỗ hoá Ngọc trắng ( gỗ hoá thạch

Vòng tay gỗ hóa thạch

Vòng tay gỗ hóa thạch

TÓM TẮT SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Vòng tay gỗ hóa thạch dẹp hạt kiểu Hình ảnh: Vòng tay gỗ hóa thạch dẹp hạt Mô tả: Vòng tay gỗ hóa thạch dẹp hạt kiểu chất liệu đá tự nhiên 100%.