Vòng tay gỗ hoá thạch đẹp giá rẻ

Vòng tay gỗ hoá thạch đẹp giá rẻ

Vòng tay gỗ hoá ngọc trắng 12 ly phong thuỷ, hàng đẹp.
Trang sức phong thuỷ: vòng tay Gỗ hoá Ngọc phong thuỷ giúp chữa bệnh thuộc đường hô hấp
Chất liệu: Gỗ hoá Ngọc trắng ( gỗ hoá thạch lâu năm hoá ngọc)
Kích thước: 12 mm.
Số hạt: 15 hạt.